Політика конфіденційності

Ласкаво просимо на Сайт http://films.com.ua (далі – "Сайт"), який містить інформацію про новини кіно, рецензії, розклад сеансів у кінотеатрах, та інші розділи.

Просимо Вас ознайомитись із Політикою конфіденційності Сайту (далі – "Політика"), тому що, вона є невід’ємною частиною угоди між вами та нами, щодо використання веб-сайту. Ця Політика пояснює хто ми є, з якою метою і яким чином ми обробляємо особисті дані, які права ви маєте надаючи нам будь-яку інформацію про себе і як зв’язатися з нами в разі необхідності.

Ми зберігаємо за собою право вносити зміни до Політики конфіденційності в будь-який час та з будь-якої причини. Дата останнього оновлення Політики буде зазначена в рядку "Останнє оновлення" в кінці цієї сторінки.

Адміністрація Сайту є контролером даних, які обробляємо відповідно до цієї Політики (за винятком випадків, де зазначено інше).

1. Загальні положення

1.1. Політика конфіденційності Сайту розроблена з дотриманням норм міжнародного та національного законодавства, для забезпечення реалізації прав користувачів Сайту.
1.2. Користування Сайтом можливе тільки на умовах, зазначених у Політиці. Якщо Ви не згодні із викладеними умовами, просимо негайно припинити використання Сайту. Продовження перебування на Сайті означає, що Ви приймаєте умови цієї Політики.
1.3. Адміністрація Сайту залишає за собою право на свій розсуд змінювати Політику, в будь-який час, без спеціального попереднього повідомлення. Користувач самостійно несе відповідальність за перевірку наявності змін Політики. Продовження використання Сайту, після будь-яких змін Політики, передбачає згоду Користувача з такими змінами.
1.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністрація сайту може, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір матеріалів і/або функціональні можливості Сайту.
1.5. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за достовірність інформації, рекламної інформації, розміщеної на Сайті та за якість рекламованих товарів/послуг.
1.6. Всі матеріали, розміщені на Сайті, захищені Авторськими правом.
1.7. При повному або частковому використанні матеріалів Сайту активне посилання на Сайт обов'язкове. Посилання не повинне бути закритим параметрами "nofollow" і "noindex". Порушення даного положення Політики може спричинити за собою відповідальність Користувача відповідно до чинного законодавства України.

2. Термінологія Сайту

Для забезпечення правильного трактування деяких термінів визначених у Політиці, Адміністрація Сайту надає їхній вичерпний перелік та залишає за собою можливість доповнення та зміну цього переліку.

Будь-які терміни і поняття, які використовуються у Політиці та не знайшли відображення в розділі "Термінологія Сайту", будуть тлумачитися у відповідності до змісту тексту Політики. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення терміну і/або поняття, що використовується у Політиці, застосовуватися буде те тлумачення, яке визначить Адміністрація Сайту.

2.1. Сайт - Інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою http://films.com.ua. Під Сайтом в залежності від контексту розуміється також програмне забезпечення Сайту, дизайн (графічне оформлення) Сайту, база даних, будь-який розділ (підрозділ) Сайту, а також Інформація, розміщена на Сайті Адміністрацією Сайту і Користувачами.
2.2. Адміністрація Сайту / Адміністрація – працівники Сайту які здійснюють його адміністрування, яким належать всі відповідні виключні майнові права на Сайт, включаючи права на доменне ім'я Сайту.
2.3. Користувач/Відвідувач - особа, що пройшла процедуру реєстрації, має свій індивідуальний логін і пароль, а також створений Профіль. Варто зазначити, що відповідно до Політики термін Користувач/Відвідувач включає осіб, які не пройшли процедуру реєстрації, але здійснюють користування Сайтом.
2.4. Профіль Користувача / Профіль - спеціальний підрозділ Сайту, де розташована Персональна інформація про Користувача, а також інша інформація, розмістити яку може тільки цей Користувач. Кожний Користувач має право зареєструвати тільки один Профіль.
2.5. Персональна інформація Користувача - будь-яка інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення Профілю Користувача) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача, інформацію, яка автоматично передається Адміністрації Сайту в процесі використання Сайту, за допомогою встановленого на пристрої Користувача, програмного забезпечення.
2.6. Інформація - будь-яка інформація, що розміщується (розміщена) Користувачем або Адміністрацією на Сайті, в тому числі: персональна інформація Користувача, посилання на інші Сайти, будь-які текстові повідомлення, рецензії на фільми (Призначені для Користувача рецензії), фотографії (зображення), аудіо- та/або відео-твори, комп'ютерні програми та ін. файли.
2.7. Спам - масові, несанкціоновані та/або неочікувані одержувачами поштові та інші розсилки рекламного, інформаційного, агітаційного чи іншого характеру.
2.8. Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.
2.9. Куки (Сookie) – це файли, що містять ідентифікатор (набір букв і цифр), відправлений інтернет-сервером інтернет-браузеру і який зберігається в браузері. Потім ідентифікатор прямує назад на сервер кожен раз, коли браузер запитує сторінку на сервері.

3. Реєстрація та авторизація на Сайті

3.1. Користувач для отримання додаткових можливостей Сайту, повинен пройти процедуру реєстрації, виконавши наступну послідовність дій: 
  • заповнити реєстраційний бланк в електронній формі: самостійно вибрати собі логін і пароль та вказати свою електронну адресу. Після внесення всіх необхідних даних Користувач отримає унікальна обліковий запис.
3.2. Кожний Користувач може мати тільки один унікальний обліковий запис.
3.3. Персональна інформація Користувача, що міститься в обліковому записі, зберігається і обробляється Адміністрацією Сайту відповідно до положень цієї Політики.
3.4. Адміністрація Сайту має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).
3.5. Адміністрація Сайту має право заблокувати і/або видалити Профіль Користувача, відмовити в доступі до всіх або певних розділів Сайту та видалити Інформацію Користувача без пояснення причин, в тому числі в разі порушення Користувачем умов Політики, а також якщо Користувач надає невірну інформацію про себе або у Адміністрації Сайту будуть підстави вважати, що надана Користувачем інформація про себе недостовірна, неповна, неточна, порушує умови цієї Політики або Користувач використовує чужу інформацію.
3.6. Користувач зобов'язується не розголошувати, не передавати третім особам свої логін і пароль, а також вжити всіх необхідних зусиль для того, щоб його логін і пароль не були доступні третім особам.
3.7. Індивідуальний логін і пароль дозволяють здійснювати доступ до тих розділів Сайту, які доступні тільки зареєстрованим Користувачам, а також до особистої сторінки на Сайті, призначеної тільки для цього Користувача.
3.8. Якщо будь-яка особа крім Користувача авторизується на Сайті, використовуючи логін і пароль Користувача, то всі дії, вчинені такою особою, будуть вважатися вчинені цим Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені ним на Сайті, а також за всі дії, вчинені на Сайті будь-якими іншими особами з використанням логіна і пароля Користувача.
3.9. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію Сайту про будь-який випадок несанкціонованої авторизації на Сайті з використанням логіна і пароля і/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.
3.10. Адміністрація Сайту не відповідає за можливу втрату або псування Інформації, яка може статися через порушення Користувачем положень цієї Політики.
3.11. Якщо певна інформація не відзначена як обов'язкова, то її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд. Одночасно користувач дає інформовану згоду на доступ необмеженого кола осіб до таких даних. Зазначені дані стають загальнодоступними з моменту надання та/або розкриття в іншій формі.
3.12. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданих даних і наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до даної Політики, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані і отримання всіх необхідних погоджень на її використання.

4. Персональні дані користувачів

4.1. Під час використання Сайту, ви можете прийняти рішення про надання Нам певної інформації про Вас, заповнюючи онлайн-форми, реєструючись на нашому Сайті, звертаючись до Нас та ін.
4.2. Метою отримання інформації під час реєстрації Користувача є надання додаткових можливостей Користувачеві, зворотного зв’язку та для відновлення доступу до облікового запису при втраті паролю.
4.3. Всі дані, що збираються на Сайті, надаються і приймаються в знеособленій формі (далі - "Знеособлені дані"). Знеособлена інформація може оброблятись та вільно розповсюджуватись у будь-яких цілях. Знеособлені дані включають такі відомості, які не дозволяють Вас ідентифікувати, а саме:
4.3.1. Інформацію, яку користувачі надають про себе самостійно з використанням онлайн-форм і програмних модулів сайту, включаючи адресу електронної пошти.
4.3.2. Дані, які передаються у знеособленому вигляді в автоматичному режимі залежно від налаштувань, використовуваного користувачами програмного забезпечення та ін.
4.4. Зазначивши будь-які свої персональні дані на цьому Сайті Ви погоджуєтесь на використання та обробку Ваших персональних даних Сайтом.
4.5. Адміністрація обробляє Ваші особисті дані лише стільки, скільки це необхідно відповідно до цілі (цілей), для яких вони були зібрані спочатку, після чого дані будуть видалені.
4.6. У разі надсилання електронною поштою запиту (запитання, побажання або повідомлення загального змісту) на адресу mail@films.com.ua, Адміністрація не збирає та не розголошує третім особам Вашу персональну інформацію, яку Ви можете повідомляти у повідомленні. Ця інформація використовуватиметься виключно з метою надання Вам максимально вичерпної відповіді та буде видалена протягом деякого часу після надання відповіді, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
4.7. Користувач усвідомлює і приймає можливість використання на Сайті програмного забезпечення третіх осіб, в результаті чого такі особи можуть отримувати і передавати дані в знеособленому вигляді. Наприклад: до вказаного програмного забезпечення третіх осіб відносяться системи збору статистики відвідувань Google Analytics, Яндекс Метрика та інше.
4.8. Склад і умови збору знеособлених даних з використанням програмного забезпечення третіх осіб визначаються безпосередньо їх правовласниками і можуть включати:
  • дані браузера (тип, версія, cookie, інше);
  • дані пристрою і місце знаходження;
  • дані операційної системи (тип, версія, роздільна здатність екрану);
  • дані запиту (час, джерело переходу, IP-адреса).
4.9. Адміністрація Сайту приймає організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від Інших неправомірних дій з  боку третіх осіб.
4.10. В результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин, персональна інформація Користувача може стати доступною третім особам. Користувач попереджений про даний ризик та погоджується НЕ пред'являти претензії до Адміністрації Сайту в зв'язку із даними обставинами.
4.11. Користувач погоджується з тим, що його Персональна інформація, яка міститься в профілі Користувач є загальнодоступною, і будь-який користувач Сайту може ознайомитися з нею.
4.12. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту здійснює дії по обробці персональних даних Користувача для наступних цілей:
4.12.1. Надання Користувачам персоналізованих послуг;
4.12.2.Зв'язок з Користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, а також обробка запитів і заявок від Користувача;
4.12.3.Поліпшення якості Сайту, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;
4.12.4.Таргетування рекламних матеріалів;
4.12.5.Проведення статистичних та Інших досліджень на основі знеособлених даних.
4.13.Розміщуючи на Сайті свою Персональну інформацію, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає цю інформацію Адміністрації Сайту.
4.14. Без шкоди для Інших положень Угоди Адміністрація Сайту має право передати Персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
4.14.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
4.14.2. Передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або для надання послуг Користувачам;
4.14.3. Така передача передбачена українським чинним законодавством відповідно до встановленої законодавством процедури;
4.14.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до Набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої персональної інформації Користувача.
4.15. Як тільки Користувач зайде на Сайт, Адміністрація може автоматично отримати деяку інформацію, наприклад, номер домену, IP адреса комп’ютера, вид використовуваного Користувачем браузера, операційної системи і платформи, технічна інформація, інформація про географічне місцезнаходження під час відвідування Сайту (тривалість перебування, час відгуку на сторінці, шляхи навігації та ін.). Адміністрація може використовувати таку інформацію окремо або в сукупності, для технічного управління Сайтом та ін. Правова підстава такої обробки – Наші законні інтереси для моніторингу та поліпшення Сайту.
4.16. Адміністрація Сайту навмисне не вимагає онлайн-дані від осіб до 18 років, а також не пропонує їм послуги. Навмисне не збираємо особисті дані осіб до 18 років. Якщо Адміністрація дізналась, що дитина віком до 18 років надала особисту інформацію без батьківської згоди, то здійснить необхідні дії для видалення такої інформації.
4.17. Усі питання та запити, щодо обробки персональних даних можуть бути направлені на електронну пошту: mail@films.com.ua.
4.18. Ви можете відкликати вашу згоду на будь-яку обробку особистих даних надіславши Адміністрації Сайту електронного листа.

5. Файли "Cookies" та Google Analytics

5.1. Файли "cookies" необхідні для базової функціональності Сайту, тому вони завжди включені. До них відносяться файли "cookies", які дозволяють запам'ятати Вас під час відвідування Сайту протягом одного сеансу або, якщо Bи робите запит, від сеансу до сеансу. Вони допомагають у вирішенні питань безпеки, вдосконаленню змісту Сайту та при зібранні загальної статистики про осіб, що використовують Сайт для внутрішніх цілей.
5.2. Також файли "cookies" дозволяють Адміністрації поліпшити функціональність Сайту, відстежуючи його використання. У деяких випадках дані файли "cookies" підвищують швидкість, обробки Ваших запитів, дозволяючи запам'ятати вибрані Вами параметри Сайту.
5.3. Файли "cookies" соціальних мереж надають Вам можливість підключитися до соціальної мережі і ділитися контентом з нашого Сайту. Файли "cookies" (третіх сторін) збирають інформацію, щоб краще адаптувати рекламу відповідно до ваших інтересів. Вимкнення цих файлів "cookies" може призвести до того, що реклама, яку Ви бачите, не буде актуальною для Вас.
5.4. Файли "сookies", які використовує Адміністрація Сайту, не можуть бути використані для визначення особи окремого користувача.
5.5. Дані файли не можуть завдати шкоди Вашому комп’ютеру. Ви можете налаштувати браузер, щоб отримувати сповіщення при отриманні файлів "cookies". Це дозволить Вам вирішувати, приймати їх чи ні.
5.6. Адміністрація зберігає файли "сookies" стільки, скільки це необхідно для цілі (цілей), для яких вони були зібрані спочатку, після чого дані будуть видалені.
5.7. Ми використовуємо Google Analytics - це сервіс, що пропонується компанією Google Inc. ("Google"), який генерує детальні статистичні дані про трафік і джерела трафіку веб-сайтів, а також оцінює конвертацію та продажі. Google Analytics використовує файли "cookies", що зберігаються на вашому комп'ютері та дають можливість аналізувати, як користувачі використовують наш Сайт. Інформація, отримана за допомогою файлів "cookies", щодо використання Вами нашого Сайту, включаючи вашу IP-адресу, анонімізується шляхом використання відповідних налаштувань і передається на сервери Google у США. Додаткову інформацію про анонімізацію ІР можна переглянути за посиланням: https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
5.8. Від нашого імені Google буде використовувати інформацію, отриману за допомогою файлів "cookies" з метою оцінки використання нашого Сайту, створення звітів про дії на Сайті і передавати нам звіти для аналізу.
5.9. Google може передавати цю інформацію третім особам у разі відповідного правового зобов'язання або якщо третя особа опрацьовує дані від імені Google. За жодних обставин Google не буде об'єднувати або асоціювати вашу IP-адресу з іншими даними, що зберігаються в Google.
5.10. Використовуючи даний Сайт, ви даєте згоду на обробку будь-яких персональних даних, які Google буде збирати про Вас під час використання для цілей, вказаних вище.

6. Інші Сайти та обмеження відповідальності

6.1. Користуючись Сайтом Ви побачите посилання на інші веб-сайти які, на думку Адміністрації, можуть бути Вам цікавими. 
6.2. Інші сайти абсолютно незалежні від цього Сайту, а отже Сайт не несе відповідальності за точність, повноту або достовірність інформації, що міститься в таких гіпертекстових посиланнях або на інших веб-сайтах.
6.3. Відвідування веб-сайтів, на які ведуть посилання на нашому Сайті, здійснюється на розсуд самих Користувачів.
6.4. Дана Політика конфіденційності поширюється лише на наш Сайт.
6.5. Адміністрацією було докладено всіх зусиль до подання точної, достовірної, актуальної інформації на Сайті, проте при цьому гарантія точності такої інформації не надається.
6.6. Компанія не несе відповідальності за точність, повноту або достовірність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті. 
6.7. Сайт та вся інформація й матеріали, розміщені на ньому, надаються користувачам у тому вигляді, в якому вони є, без будь-яких гарантій чи застережень, явних або неявних. У випадку, якщо Адміністрацію буде поінформовано про неточності в матеріалах, розміщених на Сайті, вона докладе всіх зусиль для того, щоб їх виправити, щойно це стане можливо.
6.8. У будь-якому випадку Адміністрація не несе відповідальності за прямі, непрямі, випадкові або інші збитки, які можуть бути викликані внаслідок відвідування або використання Сайту, включаючи, будь-які втрати чи збитки, які можуть бути викликані вірусними програмами, що вразили комп’ютери користувачів, або виникли внаслідок їхньої довіри до інформації, отриманої на цьому Сайті.
6.9. Користувач погоджується з тим, що використання цього Сайту здійснюється ним на власний ризик.

7. Право інтелектуальної власності

7.1. Правовласниками Інформації, яка розміщена на Сайті, є у відповідних випадках Адміністрація Сайту, Користувачі та / або треті особи.
7.2. При використанні матеріалів, розміщених на сторінках Сайту наявність гіперпосилання, відкритого для індексації пошуковими системами, на Сайт є обов’язкова.
7.3. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація, тощо. Авторські права на матеріали, розміщені на сторінках Сайту третіми особами, також повинні бути дотримані.
7.4. Адміністрація є правовласником Сайту, отже їй належать всі виключні майнові та інші відповідні права на Сайт, в тому числі, але не обмежуючись перерахованим, на програмне забезпечення Сайту, графіку, дизайн.
7.5. Спосіб подання інформації та всі матеріали цього Сайту, включаючи програмний код та оформлення, захищені нормативними актами, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності.
7.6. Дозволяється використання даних, текстів, фотографій або графічних матеріалів, розміщених на цьому сайті в особистих, некомерційних цілях, за винятком випадків, коли дозвіл на інше використання надано Адміністрацією Сайту і/або відповідними правовласниками.
7.7. За зміст реклами, розміщеної на сторінках Сайту, її достовірність та відповідність законодавству, відповідальність несе рекламодавець.
7.8. Викладені думки користувачів на сторінках Сайту можуть не співпадати з позицією Адміністрації.
7.9. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщеної на Сайті Користувачем або на правах реклами, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації Сайту.
7.10. Якщо у Вас виникли запитання або скарги щодо розміщеної на Сайті інформації, просимо звернутись до Адміністрації Сайту для вирішення всіх питань шляхом переговорів.

8. Право, що застосовується

8.1. Цей Сайт та пов’язані з його користуванням правові наслідки підпорядковується законодавству України.
8.2. Мовою цього Сайту є українська мова.
8.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникли між Адміністрація Сайту та Користувачем, по можливості вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спори і розбіжності шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Адміністрація Сайту.
8.4. Норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосовані до відносин між Користувачем і Адміністрація Сайту, так як всі послуги надаються Користувачеві безоплатно.
8.5. Якщо з будь-яких причин, одне або декілька положень цієї Політики, будуть визнані недійсними, це не вплине на дійсність інших положень Політики.
8.6. Чинна редакція Політики доступна за адресою: http://films.com.ua/rightholders.

9 Зміни до цієї Політики

9.1. Дана Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
9.2. Будь-які зміни, які ми внесемо в нашу Політику конфіденційності в майбутньому, будуть опубліковані на цій сторінці. Будь ласка, частіше заходьте на сторінку Політики, щоб не пропустити оновлення та зміни в нашій Політиці конфіденційності.

10. Зворотній зв’язок

10.1. Якщо у Вас виникли запитання або скарги щодо нашого дотримання цієї Політики конфіденційності, або якщо ви хочете лишити рекомендації або коментарі для вдосконалення нашої Політики конфіденційності, будь ласка, надішліть нам електронного листа.
10.2. Будемо раді Вас вітати! Ми дуже цінуємо вашу думку, коментарі або пропозиції – вони допомагають нам покращувати якість нашої роботи.
Дякуємо що вибрали films.com.ua
10.3. Наші повні контактні дані:
Ном. тел.: +38 067 665 63 63
Ел. адр.: mail@films.com.ua
Адреса: 04212, Україна, Київ,
вул. М. Тимошенко, 2

Остання дата оновлення: 07.09.2018
1
2
Система Orphus